Részlegek és szolgáltatások

A könyvtár részlegei

Felnőtt részlegünkben a kölcsönzés és tájékoztatás mellett fénymásolást, nyomtatást, spirálozást és laminálást is végzünk. Saját és online adatbázisokból tájékozódhatnak olvasóink, könyvtárközi kölcsönzés keretében a gyűjteményünkből hiányzó művek is megrendelhetők. Fax-szolgáltatásunkat is igénybe vehetik a látogatók. Internet-termünkben számítógépes szolgáltatások (internet, szövegszerkesztés, nyomtatás, CD-írás) állnak a használók rendelkezésére.
Folyóirat-olvasónk és médiatárunk gyűjteménye (folyóiratok, napilapok, CD - DVD-dokumentumok, videó- és magnókazetták) kölcsönözhető.

Helyismereti különgyűjteményében gyűjti, őrzi, feltárja és szolgáltatja a Szentgotthárdra és térségére vonatkozó dokumentumokat (könyv, kézirat, fotó, aprónyomtatvány, CD- és DVD-dokumentumok) és információkat.

Nemzetiségi különgyűjteményünk és az Európai Uniós Sarok is a médiatár helyiségeiben található. A részleg számítógépei akadálymentesek, csökkentlátók számára szolgáló szoftverekkel és technikai eszközökkel. Szkennelésre, nyomtatásra is van lehetőség.

 

A könyvtár szolgáltatásai

Ingyenes, beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatások:

 • könyvtárlátogatás
 • kijelölt gyűjteményrészek használata
 • olvasóterem
 • folyóirat-olvasó
 • közhasznú információk szolgáltatása
 • felvilágosítás a könyvtári szolgáltatásokról

Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások:

 • dokumentumkölcsönzés:
  - könyv
  - diafilm
  - folyóirat
  - hangzó dokumentumok
  - videódokumentumok
  - DVD lemezek
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • Szikla-21 integrált könyvtári rendszer
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • a számítógépes könyvtári dokumentumok helyben használata

Térítéses szolgáltatások:

 • média tagság (CD, DVD, videó kölcsönzéséhez)
 • irodalomkutatás
 • számítógép-használat irodai szolgáltatásra és internet-használatra
 • fénymásolás
 • nyomtatás
 • fax-továbbítás
 • CD, DVD írás
 • szkennelés
 • laminálás

Beiratkozás nélkül is igénybe vehető térítéses szolgáltatások:

 • reprográfia
 • fax-továbbítás
 • nyomtatás
 • szkennelés
 • laminálás
 • számítógép-használat (információkeresés helyi rendszeren és az interneten)

 

Kölcsönzési feltételek és határidők

 • könyv: 3 hét + 2 x 3 hét hosszabbítás
 • könyv: olvasótermi, helyismereti, kézikönyvtári nem kölcsönözhető
 • folyóirat: 1 hét + 2 x 1 hét hosszabbítás
 • folyóirat legújabb száma: szombattól hétfőig
 • diafilm: 3 hét + 2 x 3 hét hosszabbítás
 • hanglemez: 1 hét
 • hangkazetta: 1 hét
 • CD: 1 hét
 • video: 3 nap
 • DVD: 3 nap
 • könyvtárközi dokumentum:  nem hosszabbítható
 • nem hagyományos dokumentum: nem hosszabbítható

 

A szolgáltatások díjtételei

Beiratkozás:

 • felnőtt aktív keresők: 2000 Ft
 • egyetemisták, főiskolások, középiskolások: 1000 Ft
 • nyugdíjasok, munkanélküliek, egyéb eltartottak: 500 Ft
 • 16 éven aluliak, 70 éven felüliek: ingyenes
 • pedagógusoknak ingyenes
 • A tagság a beiratkozástól egy évig érvényes.

Média tagsági díj:

 • Videó és DVD tagsági díj: 500 Ft
 • CD-tagsági díj: 200 Ft

Reprográfia:

 • Nyomtatott dokumentumok: A/3-as: 40 Ft/oldal  A/4-es: 20 Ft/oldal
 • Irodalomkutatás: tételenként: 10 Ft (minimum 100 Ft)
 • Könyvtárközi kölcsönzés: ingyenes
 • Előjegyzés: ingyenes
 • Kiértesítés: 100 Ft / alkalom postai úton
 • 30 - 100 Ft / alkalom telefonon
 • Fax-szolgáltatás: 100 - 500 Ft / oldal (Fogadott fax: 50 Ft; alap munkadíj: 100 Ft)
 • Internet-használat: 100 Ft /óra beiratkozott olvasóknak (300 Ft / óra látogatóknak, 1 óra időtartamon túl)
 • Számítógép-használat: 300,- Ft / óra (napi 1 órán túl és látogatóknak)
 • Nyomtatás: 50 Ft / oldal fekete-fehér; 200 - 300 Ft / oldal színes
 • CD-írás: 500 Ft / CD + a CD ára
 • Szkennelés: 100 - 200 Ft / A/4-es oldal
 • Spirálozás: 700 Ft
 • Laminálás: 200 Ft / A4-es lap